Zjednodušený daňový doklad 2013 |

Náležitosti daňového dokladu jsou určeny § 26 – 35 Zákona o DPH.

Zjednodušený daňový doklad

Používán je při platbě do 10 tisíc Kč vč. DPH.

Do konce roku 2012 je jen pro platby v hotovosti, od roku 2013 je pro jakékoliv úhrady, tedy i bezhotovostní. Od roku 2013 je možné jej použít i pro splátkový kalendář, platební kalendář, souhrnný daňový doklad a doklad o použití. Není možné jej vystavit pro prodej tabákových výrobků (do konce roku 2012 ani pro zboží, které je předmětem spotřební daně z lihu).

Zjednodušený daňový doklad vystavíme na základě vlastního rozhodnutí (do konce roku 2012 na žádost odběratele).

Náležitosti zjednodušeného daňového dokladu:

  • obchodní název (jméno a příjmení/firma), sídlo/místo podnikání prodavájícího,
  • DIČ,
  • evidenční číslo dokladu,
  • rozsah a předmět plnění (název zboží, služby, údaj o množství zboží, rozsahu služby),
  • datum vystavení,
  • datum uskutečnění plnění nebo datum přijetí úplaty, a to ten den, který nastane dříve, pokud není shodné s datem vystavení,
  • cenu celkem včetně DPH,
  • údaj, zda pro zdanitelné plnění platí základní nebo snížená sazba DPH nebo jde o plnění osvobozené od DPH (viz § 46-47 zákona o DPH)

Od 1.1.2012 je možné prokázat chybějící náležitosti daňového dokladu včetně DIČ i jiným způsobem.

Od 1.1.2013 není možné činit na vydaném daňovém dokladu žádné následné úpravy či doplnění.

KDO JSME …

Účetní poradenská kancelář

Účetní služby pro Vaše podnikání poskytujeme od roku 2002.

Působíme v Opavě a v blízkém okolí.

Využíváme účetní software Money S3 a online fakturaci iDoklad.cz.