Termíny pro podání daňového přiznání a přehledů pro OSSZ/ZP za rok 2011 |

Daňové přiznání

Termín pro podání daňového přiznání byl do roku 2010 stanoven na 31. března, s daňovým poradcem do 30. června. Ve stejných termínech byla daň splatná.

Aktuální stav pro podání za rok 2011

V souvislosti s platným daňovým řádem se posouvají lhůty pro podání daňového přiznání na 1. duben, resp. s daňovým poradcem na 1. červenec. Jelikož je 1. dubna 2012 v neděli, termín pro podání přiznání včetně úhrady daně se posouvá na 2. dubna. K obdobnému posunu dochází i u daňových subjektů, které pověřily daňového poradce ke zpracování a podání přiznání na 2. července.

Přehled pro zdravotní pojišťovny

OSVČ je povinna podat přehled nejpozději do jednoho měsíce ode dne, ve kterém měla podat daňové přiznání – 2. května. Osoby, které nejsou povinny podat daňové přiznání, mají stanoven termín na 10. dubna. Pokud je přiznání zpracováváno daňovým poradcem, termín pro dání je 2. srpna. Je nutno připomenout, že zpracování přiznání daňovým poradcem musí OSVČ doložit příslušné pobočce zdravotní pojišťovny do 30. dubna.

Doplatek pojistného musí být uhrazen nejpozději do 8 dnů po dni, ve kterém byl, nebo měl být podán přehled za rok 2011.

Od měsíce podání přehledu vzniká povinnost subjektu platit zálohy v nové výši, která vyplynula z přehledu.

Pokud by subjektu vznikl relativně velký nedoplatek na pojistném za rok 2011 a zároveň by se výrazněji zvýšila záloha, lze oddálit úhradu nedoplatek pojistného a zvýšení zálohy na rok 2012 tím, že přehled bude podán např. až 2. května – termín pro doplatek je pak 10. května a až od května musí být zvýšena záloha.

Přehled pro OSSZ

Termín pro podání přehledu je stejný jako u přehledu pro zdravotní pojišťovny – 2. května. Pokud má subjekt daňového poradce, musí tuto skutečnost doložit do 30. dubna. Osoba, která není povinna podat daňové přiznání, má stanovena termín pro podání přehledu na 31. července.

Doplatek pojistného musí být uhrazen nejpozději do 8 dnů po dni, ve kterém byl, nebo měl být podán přehled za rok 2011.

Stejně jako u zdravotního pojištění lze lhůtu pro úhradu případného nedoplatku oddálit pozdějším podáním přehledu. Obdobné je to též s novou výší zálohy – nová výše zálohy platí až od měsíce podání přehledu.

 

KDO JSME …

Účetní poradenská kancelář

Účetní služby pro Vaše podnikání poskytujeme od roku 2002.

Působíme v Opavě a v blízkém okolí.

Využíváme účetní software Money S3 a online fakturaci iDoklad.cz.