ÚČETNICTVÍ, MZDY A DANĚ

DAŇOVÁ EVIDENCE

Vedení daňové evidence je nezbytné pro téměř každého živnostníka či podnikatele.
Vaše příjmy, výdaje a tím i daňový základ budete mít pod kontrolou. Týká se také plátců DPH.

Více informací

ÚČETNICTVÍ

Přenechte celou problematiku vedení účetnictví na profesionální účetní. Díky správnému vedení účetnictví budete mít kompletní přehled o svém podnikání.

Více informací

MZDY

Ulehčete si práci s mzdovou agendou. O mzdy vašich zaměstnanců se postaráme od nástupu zaměstnance až po jeho případnou výpověď.

Více informací

DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ

S problematikou daní se setká každý podnikatel. Daňová přiznání zpracujeme za vás. Neztrácejte čas s vyplňováním formulářů, ve kterých není jednoduché se vyznat.

Více informací

DAŇOVÁ EVIDENCE

Týká se fyzických osob – živnostníků, osob podnikajícíh dle zvláštních předpisů a dalších. Nabízím vedení daňové evidence (dříve jednoduchého účetnictví) podnikatelům a osobám s tzv. svobodným povoláním (např. lékaři, znalci, sportovci).

Co vedení daňové evidence zahrnuje?

 • příjem a kontrolu správnosti a úplnosti účetních dokladů
 • zaúčtování v peněžním deníku

Vedení daňové evidence zajistím i zpětně za celý předchozí kalendářní rok včetně zpracování přehledů o příjmech a výdajích pro OSSZ a ZP.
Vedení daňové evidence u mně znamená také zhodnocení, zda je výhodnější uplatňovat skutečné výdaje anebo uplatnit výdaje stanoveným procentuálním paušálem.

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ

Koho se týká? Právnických osob – s.r.o., SVJ, neziskovek a dalších

Účetnictví vedou především podnikatelé – fyzické osoby zapsané v Obchodním rejstříku, obchodní společnosti (s.r.o., a.s., družstva) a také společenství vlastníků jednotek (SVJ).
Těmto subjektům nabízím komplexní vedení účetnictví zahrnující příjem dokladů, kontrolu jejich věcné a formální správnosti z účetního a daňového pohledu a jejich zaúčtování. Výstupem je pak pravidelné předávání účetních informací v podobě Výkazu zisků a ztrát (výsledovky) a Rozvahy (bilance). Účetní závěrka zahrnuje i vypracování Přílohy k účetní závěrce (výroční zprávy).

 

Vedení daňové evidence

Koho se týká? Fyzických osob – živnostníků, osob podnikajícíh dle zvláštních předpisů a dalších 

Nabízím vedení daňové evidence (dříve jednoduchého účetnictví) podnikatelům a osobám s tzv. svobodným povoláním (např. lékaři, znalci, sportovci).
Vedení daňové evidence zahrnuje příjem a kontrolu správnosti a úplnosti účetních dokladů a jejich zaúčtování v peněžním deníku.
Vedení daňové evidence zajistím i zpětně za celý předchozí kalendářní rok včetně zpracování přehledů o příjmech a výdajích pro OSSZ a ZP.

Vedení daňové evidence u mně znamená také zhodnocení, zda je výhodnější uplatňovat skutečné výdaje anebo uplatnit výdaje stanoveným procentuálním paušálem.

MZDY A PERSONALISTIKA

Všem zaměstanavatelům nabízíme vedení mzdové a personální agendy zahrnující:

 • zpracování mezd,
 • stanovení odvodových povinností vůči ZP a OSSZ,
 • vyhotovení přehledů a hlášení (rekapitulace mezd, přehledy pro ZP/OSSZ),
 • vedení povinných agend zaměstnavatele (osobní karty, mzdové listy atp.),
 • zpracování a vyhotovení dokumentů v pracovněprávní oblasti (vč. dohod o provedení práce, pracovních smluv).

Zajistíme také odeslání přehledů a dalších písemností zdravotním pojišťovnám a správě sociálního zabezpečení.

DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ A DALŠÍ POVINNOSTI

Samostatnou činností je zpracování daňového přiznání, vyhotovení výroční zprávy, příprava podkladů pro řádnou valnou hromadu a vložení těchto listin do sbírky obchodního rejstříku.
Podnikatelům – OSVČ, kromě vyhotovení daňového přiznání, zpracuji přehled o příjmech a výdajích pro zdravotní pojišťovnu a okresní správu sociálního zabezpečení.

Klientům vyhotovím daňové přiznání k

 • dani z příjmů fyzických osob,
 • dani z příjmů právnických osob,
 • dani z přidané hodnoty,
 • dani silniční.

Kromě zpracování zajistím i podání daňových přiznání na příslušný finanční úřad.
Samozřejmostí je hlídání termínů daňových povinností.

AKTUÁLNĚ

CENÍK

Stanovení konkrétní ceny pro různé klienty je složité, závisí na požadovaných službách, na počtu zpracovávaných dokladů, na zpracování přiznání DPH, kontrolního hlášení atd.

Cena je pak stanovena jako paušální částka za zpracovávané období (měsíc, čtvrtletí, rok). Vždy zahrnuje vedení daňové evidence nebo účetnictví, vyhotovení daňového přiznání k DPH, kontrolního hlášení, zpracování mezd vč. vyhotovení a odeslání mzdových hlášení.

Zkrátka cena za kompletní účetní servis za zpracovávané období začíná od částky 1.000 Kč pro neplátce a od 1.500 Kč pro plátce DPH.

Nejsme plátci DPH.

KDO JSME …

Účetní poradenská kancelář

Účetní pro Vaše podnikání se zkušenostmi od roku 2002.

Služby poskytujeme v Opavě a okolí.

Využíváme účetní software Money S3 a online fakturaci iDoklad.cz

POPTÁVKOVÝ FORMULÁŘ

Jméno a příjmení:
Telefon:
E-mail:
Zpráva:

Bílovecká 654/16 732 120 080
746 01 Opava info (zavináč) taxtes.cz

 

Počítadlo

ZPRACOVÁNÍ MEZD
VEDENÍ ÚČETNICTVÍ
DAŇOVÁ EVIDENCE
DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ