ÚČETNICTVÍ, MZDY A DANĚ

DAŇOVÁ EVIDENCE

Vedení daňové evidence je nezbytné pro téměř každého živnostníka či podnikatele.
Vaše příjmy, výdaje a tím i daňový základ budete mít pod kontrolou. Týká se také plátců DPH.

Více informací

ÚČETNICTVÍ

Přenechte celou problematiku vedení účetnictví na profesionální účetní. Díky správnému vedení účetnictví budete mít kompletní přehled o svém podnikání.

Více informací

MZDY

Ulehčete si práci s mzdovou agendou. O mzdy Vašich zaměstnanců se postaráme od nástupu zaměstnance až po jeho případnou výpověď.

Více informací

DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ

S problematikou daní se setká každý podnikatel. Daňová přiznání zpracujeme za vás. Neztrácejte čas s vyplňováním formulářů, ve kterých není jednoduché se vyznat.

Více informací

DAŇOVÁ EVIDENCE

Týká se fyzických osob – živnostníků, osob podnikajícíh dle zvláštních předpisů a dalších. Nabízím vedení daňové evidence (dříve jednoduchého účetnictví) podnikatelům a osobám s tzv. svobodným povoláním (např. lékaři, znalci, sportovci).

Co vedení daňové evidence zahrnuje?

 • příjem a kontrolu správnosti a úplnosti účetních dokladů
 • zaúčtování v peněžním deníku

Vedení daňové evidence zajistím i zpětně za celý předchozí kalendářní rok včetně zpracování přehledů o příjmech a výdajích pro OSSZ a ZP.
Vedení daňové evidence u mně znamená také zhodnocení, zda je výhodnější uplatňovat skutečné výdaje anebo uplatnit výdaje stanoveným procentuálním paušálem.

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ

Koho se týká? Právnických osob – s.r.o., SVJ, neziskovek a dalších

Účetnictví vedou především podnikatelé – fyzické osoby zapsané v Obchodním rejstříku, obchodní společnosti (s.r.o., a.s., družstva) a také společenství vlastníků jednotek (SVJ).
Těmto subjektům nabízím komplexní vedení účetnictví zahrnující příjem dokladů, kontrolu jejich věcné a formální správnosti z účetního a daňového pohledu a jejich zaúčtování. Výstupem je pak pravidelné předávání účetních informací v podobě Výkazu zisků a ztrát (výsledovky) a Rozvahy (bilance). Účetní závěrka zahrnuje i vypracování Přílohy k účetní závěrce (výroční zprávy).

 

Vedení daňové evidence

Koho se týká? Fyzických osob – živnostníků, osob podnikajícíh dle zvláštních předpisů a dalších 

Nabízím vedení daňové evidence (dříve jednoduchého účetnictví) podnikatelům a osobám s tzv. svobodným povoláním (např. lékaři, znalci, sportovci).
Vedení daňové evidence zahrnuje příjem a kontrolu správnosti a úplnosti účetních dokladů a jejich zaúčtování v peněžním deníku.
Vedení daňové evidence zajistím i zpětně za celý předchozí kalendářní rok včetně zpracování přehledů o příjmech a výdajích pro OSSZ a ZP.

Vedení daňové evidence u mně znamená také zhodnocení, zda je výhodnější uplatňovat skutečné výdaje anebo uplatnit výdaje stanoveným procentuálním paušálem.

MZDY A PERSONALISTIKA

Všem zaměstanavatelům nabízíme vedení mzdové a personální agendy zahrnující:

 • zpracování mezd,
 • stanovení odvodových povinností vůči ZP a OSSZ,
 • vyhotovení přehledů a hlášení (rekapitulace mezd, přehledy pro ZP/OSSZ),
 • vedení povinných agend zaměstnavatele (osobní karty, mzdové listy atp.),
 • zpracování a vyhotovení dokumentů v pracovněprávní oblasti (vč. dohod o provedení práce, pracovních smluv).

Zajistíme také odeslání přehledů a dalších písemností zdravotním pojišťovnám a správě sociálního zabezpečení.

DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ A DALŠÍ POVINNOSTI

Samostatnou činností je zpracování daňového přiznání, vyhotovení výroční zprávy, příprava podkladů pro řádnou valnou hromadu a vložení těchto listin do sbírky obchodního rejstříku.
Podnikatelům – OSVČ, kromě vyhotovení daňového přiznání, zpracuji přehled o příjmech a výdajích pro zdravotní pojišťovnu a okresní správu sociálního zabezpečení.

Klientům vyhotovím daňové přiznání k

 • dani z příjmů fyzických osob,
 • dani z příjmů právnických osob,
 • dani z přidané hodnoty,
 • dani silniční.

Kromě zpracování zajistím i podání daňových přiznání na příslušný finanční úřad.
Samozřejmostí je hlídání termínů daňových povinností.

AKTUÁLNĚ

CENÍK

Paušální cena za poskytované služby je stanovena individuálně podle druhu a rozsahu poskytovaných služeb. Pravidlem je, že vzájemná spolupráce musí být oboustranně výhodná tzn., že externí poskytování účetních služeb musí být výhodnější a efektivnější, než zaměstnávat vlastní účetní.

Podle množství dokladů klienta a je-li plátcem DPH je určena paušální odměna za zpracovávané období (měsíc, čtvrtletí, rok). Vždy zahrnuje kompletní vedení účetní agendy, zpracování daňového přiznání k DPH vč. kontrolního hlášení, zpracování mezd vč. vyhotovení a odeslání mzdových hlášení.

Orientační cena za kompletní účetní servis za zpracovávané období začíná od částky 1.500 Kč.

KDO JSME …

Účetní poradenská kancelář

Účetní služby pro Vaše podnikání poskytujeme od roku 2002.

Působíme v Opavě a v blízkém okolí.

Využíváme účetní software Money S3 a online fakturaci iDoklad.cz.

 

 

POPTÁVKOVÝ FORMULÁŘ

TaxTes s.r.o. IČ: 05491177
Bílovecká 654/16 732 120 080
746 01 Opava info (zavináč) taxtes.cz

Počítadlo

DAŇOVÁ EVIDENCE
VEDENÍ ÚČETNICTVÍ
ZPRACOVÁNÍ MEZD
DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ