Cestovní náhrady |

Sazby a způsob vyplácení cestovních náhrad upravuje zákoník práce.

Tabulky zachycují vývoj sazeb cestovních náhrad při pracovních cestách. Tuto problematiku upravuje zákoník práce (konkrétně § 151 a § 189).

1. Tuzemské pracovní cesty

Stravné přísluší zaměstnanci v závislosti na době trvání pracovní cesty. Tyto sazby je možné sjednat v kolektivní smlouvě nebo stanovit ve vnitřním předpisu, případně sjednat v pracovní smlouvě, ale jen v rozsahu stanoveném vyhláškou. Zabezpečí-li zaměstnavatel zaměstnanci na pracovní cestě plně bezplatné stravování, stravné se neposkytuje. Pokud zaměstnavatel zabezpečí bezplatné stravování částečně, stravné se úměrně krátí. Maximální hranice platí jen pro veřejný sektor, pro podnikatele je závazná pouze minimální sazba, max. výše není omezena.

Sazby tuzemského stravného podle délky trvání pracovní cesty v jednom kalendářním dni:

5 – 12 hodin 12 – 18 hodin nad 18 hodin
min. max. min. max. min. max.
2017 72 86 109 132 171 205
2016 70 83 106 127 166 198
2015 69 82 104 125 163 195
2014 67 80 102 123 160 191
2013 66 79 100 121 157 188

Průměrné ceny pohonných hmot a náhrad za ujetý kilometr:

BA 95 BA 98 Nafta km
2017 29,50 32,50 28,60 3,90
2016 29,70 33,00 29,50 3,80
2015 35,90 38,30 36,10 3,70
2014 35,70 37,90 36,00 3,70
2013 36,10 38,60 36,50 3,60
2. Zahraniční pracovní cesty

Zaměstnanci přísluší zahraniční stravné v plné výši,  jestliže doba strávená mimo území České republiky trvá v kalendářním dni déle než 18 hodin. Trvá-li tato doba déle než 12 hodin, nejvýše však 18 hodin, poskytne zaměstnavatel zaměstnanci zahraniční stravné ve výši dvou třetin této sazby zahraničního stravného, a ve výši jedné třetiny této sazby zahraničního stravného, trvá-li doba strávená mimo území České republiky 12 hodin a méně, avšak alespoň 1 hodinu. Trvá-li doba strávená mimo území České republiky méně než 1 hodinu, zahraniční stravné se neposkytuje.

Aktuální sazby zahraničního stravného ve vybraných zemích a jeho vývoj:

BeNeLux, FIN, F, I, A, D SK H, PL, SLO, RO, BG DK, S IRL Est, Lit, Lot, GR, P, E, CY, TR, MOL GB CH BIH, CRO, SRB, MNE
od r. 2014 € 45 € 35 € 35 € 50 € 45 € 40 £40 CHF 75 € 35
2013 € 45 € 35 € 35 € 50 € 45 € 40 £40 CHF 75 € 35
2012 € 45 € 30 € 35 € 50 € 45 € 40 £40 CHF 75 € 40

Zdroj: www.mfcr.cz/cs/legislativa/cestovni-nahrady

KDO JSME …

Účetní poradenská kancelář

Účetní služby pro Vaše podnikání poskytujeme od roku 2002.

Působíme v Opavě a v blízkém okolí.

Využíváme účetní software Money S3 a online fakturaci iDoklad.cz.