ČSSZ: Podání pouz elektronicky! |

Od 1. 1. 2014 bude komunikace s Českou správou sociálního zabezpečení možná jen elektronicky tzn., buď prostřednictvím datové schránky anebo pomocí zaručeného elektronického podpisu.

Součástí mých služeb je nejen sestavení daňového přiznání a přehledů pro ZP/OSSZ, ale i jejich podání. Zjednodušeně řečeno na základě plné moci pro účel komunikace s příslušným úřadem vše zařídím.

Další podrobné informace naleznete na www.penize.cz/podnikani/256554-datova-schranka-od-roku-2014-pro-osvc-povinne!-poradime-jak-na-to#element_58_8643.

KDO JSME …

Účetní poradenská kancelář

Účetní služby pro Vaše podnikání poskytujeme od roku 2002.

Působíme v Opavě a v blízkém okolí.

Využíváme účetní software Money S3 a online fakturaci iDoklad.cz.