Výdajové paušály pro rok 2015 |

Zákon o dani z příjmů platný od roku 2015 upraví výši limitu výdajů, do kterých lze paušál uplatnit. Procentní sazby zůstávají zachovány.

  • 80 % z příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství a z příjmů z živnostenského podnikání řemeslného; nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky 1 600 000 Kč, 
  • 60 % z příjmů ze živnostenského podnikání; nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky 1 200 000 Kč, 
  • 30 % z příjmů z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku; nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky 600 000 Kč
  • 40 % z jiných příjmů ze samostatné činnosti, s výjimkou příjmů podle odstavce 1 písm. d) a odstavce 6; nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky 800 000 Kč.

 

KDO JSME …

Účetní poradenská kancelář

Účetní služby pro Vaše podnikání poskytujeme od roku 2002.

Působíme v Opavě a v blízkém okolí.

Využíváme účetní software Money S3 a online fakturaci iDoklad.cz.